Sunday, July 24, 2011

Usaha Pegawai Hal Ehwal Anak Selangor Dipuji


24 JULAI - Pegawai Hal Ehwal Anak Selangor, En. Mohd Faryzan bin Subkhi mendapat pujian di atas usaha yang dilakukan oleh beliau bagi menyelamatkan anak-anak Negeri

Selangor. Antara anak Selangor yang ditindas oleh Jabatan Penuntut Malaysia (JPMK) dan Kedutaan Besar Malaysia Kaherah (KBMK) ialah saudara Mohd Zaidi bin Ahmad Nawi dan Saudara Mohd Firdaus bin Mazlan.

Firdaus telah dibatalkan pengajiannya gara-gara angkara KBMK. Manakala JPMK pula telah melakukan cubaan untuk membatalkan pengajian saudara Zaidi. Namun usaha tersebut gagal dan saudara Zaidi masih dapat meneruskan pengajiannya.

En. Mohd Faryzan telah melakukan beberapa tindakan beliau sebagai Pegawai Anak Negeri Selangor. Malangnya usaha beliau tidak dicontohi oleh pegawai-pegawai anak negeri yang lain. Bahkan terdapat pegawai anak negeri lain yang mengugut mahasiswa dengan penarikan zakat dan sebagainya.

Selain itu, pihak DESAK telah mengucapkan tahniah di atas dedikasi Pegawai Anak Negeri Selangor dan Negeri Kelantan yang turut sama dalam menjayakan tuntutan terhadap pencabulan hak mahasiswa.

0 comments:

Post a Comment

TV Media Mesir